Knjižnica Sevnica

Prešernova 1, 8290 Sevnica
T: +386 (0)7 814 03 04
M: +386 (0)51 457 741
E: info@knjiznica-sevnica.si

Junij 2017

KNJIGE ZA ODRASLE
 

0 SPLOŠNO
 
DOLENC, Sašo, 1973-
   Vesolje zgodb : eseji o znanosti
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2017
a) Znanost b) Filozofija narave c) vednost d) epistemologija e) informacijska tehnologija
 
OSET, Željko
   Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Razvoj najvišje
znanstvene in umetniške ustanove : (1945-1992)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017
a) Slovenska akademija znanosti in umetnosti - Zgodovina - 1945-1992 b) znanstvene ustanove
 
POKRAJINSKA in študijska knjižnica (Murska Sobota)
   Zakladi znanja, spominov, zgodb : zbornik ob 70-letnici delovanja
Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota
Pokrajinska in študijska knjižnica, 2016
a) Pokrajinska in študijska knjižnica (Murska Sobota) - Zgodovina - Zborniki b) splošne knjižnice
 
ŽITKO, Salvator
   Knjige koprskega plemiča : knjižnica grofa Francesca Grisonija med
razsvetljenstvom in risorgimentom
Narodna in univerzitetna knjižnica, 2017
a) Grisoni, Francesco (1772-1841) - Zasebne knjižnice - Razstavni katalogi
b) Knjižnično gradivo - Razstavni katalogi c) razsvetljenstvo          
 

004 RAČUNALNIŠTVO
 
ŠET, Andreja
   Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz : [učbenik za modul
Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz v programu Tehnik računalništva]
i2, 2017
a) Podatkovne baze - Načrtovanje - Učbeniki za srednje šole b) poslovni sistemi c) informacijski sistemi d) SQL


005 MENEDŽMENT
 
   RAZPOTJA in prelomi : spremembe na področju menedžmenta človeških virov v Sloveniji  
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017
a) Kadri - Upravljanje - Slovenija b) Kadrovska politika c) upravljanje s človeškimi viri

 
1 FILOZOFIJA
 
GILSON, Étienne
   Heloiza in Abelard
Društvo Mohorjeva družba, 2017
a) Abélard, Pierre (1079-1142) - Avtobiografije b) Abélard, Pierre (1079-1142) c) Sholastika - Eseji
 
WINNEWISSER, Sylvia
   Lunine mene : srečno življenje v sozvočju z Luninim ciklom : zdravje, prehrana, dom
Učila International, 2017
a) Luna - Vplivi - Priročniki b) Lunin koledar c) lunine mene d) astrologija e) astrološka znamenja

 
159.9 PSIHOLOGIJA
 
AVSEC, Andreja
   Temeljni vidiki osebnosti
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
a) Osebnost - Učbeniki za visoke šole b) psihodiagnostika c) psihologija osebnosti
 
HYATT, Michael S.
   Živeti s ciljem : kako sestaviti uspešen življenjski načrt?
Družina, 2017
a) Samorealizacija - Priročniki b) Življenje - Načrtovanje - Priročniki c) odločitve
 
JOHNSON, Sue
   Močno me objemi : sedem pogovorov za vseživljenjsko ljubezen
Primus, 2017
a) Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki b)

KANDORFER, Jasmina
   Kako živeti v obilju? : s praktičnimi energijskimi tehnikami do osebne in finančne svobode
Klepet ob kavi, 2017
a) Obilje - Priročniki b) Osebnostna psihologija - Priročniki c) bogastvo d) uspeh e
 
KUNC, Peter, 1959-
   Kako odpraviti stres --- za vedno
Institut Scientis, 2017
a) Stres - Odpravljanje b) samopomoč c) psihološki nasveti d) osebna doživetja

OGOREVC, Marjan
   Spreminjamo sebe, spreminjamo svet : priredba cikla šestih predavanj v
Cankarjevem domu (Linhartova dvorana), Ljubljana, 2016/2017
samozal., 2017
a) Ogorevc, Marjan (1954-) - Predavanje b) Osebnostni razvoj c) Medosebni odnosi d) Življenje - Smisel
 
O'MORAIN, Padraig
   Čuječnost za zaskrbljene : premagajate vsakdanji stres in tesnobo
Vita, 2017
a) Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Kognitivna terapija
 
RED Hawk
   Opazovanje sebe : prebujanje zavedanja. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso
Zavod Gaia Planet, 2017
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje
 
SHARMA, Robin Shilp, 1964-
   Odkrij svojo usodo : sedem stopenj samoprebujenja z menihom, ki je prodal svojega ferrarija
Učila International, 2017
a) Samospoznavanje

 

2 VERSTVO
 
   BESEDA božja ostane na veke : študije k razstavi ob 500-letnici
reformacije, Narodna in univerzitetna knjižnica, 4. april - 10. junij 2017
Založba Univerze na Primorskem, 2017
a) Reformacija - Zgodovina - Zborniki b) Protestantizem - Zgodovina - Zborniki
 
   FATIMA [Videoposnetek] : zadnja skrivnost
Salve, 2017
Igrajo: Eva Higueras, Fran Calvo, Cristina Glez, itd.
a) krščanstvo b) prikazovanja c) Marijina prikazovanja d) romanja
 
TORNIELLI, Andrea
   Na poti : potovanja papeža Frančiška
Družina, 2017 (tiskano
a) Franciscus, papež - Pastoralni obiski b) Franciscus, papež - Intervjuji

 
3 DRUŽBENE VEDE 
 

FERFILA, Bogomil
   Norveška : najbogatejša država Evrope (in sveta)
Demat, 2017
a) Norveška - Domoznanstvo b) Norveška - Družbeni razvoj c) ekonomska politika d) socialna država e
 
FERFILA, Bogomil
   Švedska : med socialno varnostjo in tržno prodornostjo
Demat, 2017

 
31 SOCIOLOGIJA. STATISTIKA

   BOLJŠI, slabši, povprečni : statistični portret Slovenije v mednarodni skupnosti 2017
Statistični urad Republike Slovenije, 2017
Dostopno tudi na: http://www.stat.si/dokument/9467/boljsi_slabsi_povprecni.pdf
a) statistika - Slovenija b) prebivalci d
 
CASERMAN, Tomaž
   Ljudje smo ovce : [kdaj ste nazadnje razmišljali s svojo glavo? :
resnica o suženjskem sistemu, v katerem vsi živimo, umiramo po obrokih]
Spletna moč, 2017
a) Družbeni sistemi b) Socialna psihologija c) družbene razmere

CEGLAR, Irena
   Biti mama : izkušnja žensk z intelektualno oviro
Vega, 2017
a) Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija b) osebe s posebnimi potrebami
 
KIRBIŠ, Andrej, 1982-
   Politična kultura v postjugoslovanskih družbah : [znanstvena monografija]
Kulturni center, 2017
a) sociologija politike b) politična kultura c) postjugoslovanske družbe d) postkomunistične družbe
 
SITAR, Polona
   "Ne le kruh, tudi vrtnice!" : potrošnja, tehnološki razvoj in
emancipacija žensk v socialistični Sloveniji
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017
a) Ženske - Slovenija - 1945-1991 b) Potrošniška družba - Slovenija - 1945-1991 c) socializem d) način življenja
 
VELIKONJA, Nataša
   Devetdeseta
Škuc, 2017
a) Homoseksualnost - Sociološki vidik - Družbeni vidik - Eseji b) marginalne skupine

ZADNIKAR, Gita
   Družbena gibanja in njihovi mediji : revolucionarna pot od svobodnega
radia do televizije na ulici : [znanstvena monografija]
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2016
a) Mediji - Družbena gibanja b) družba c) gibanja d) mediji e) radio f) televizija

 
32 POLITIKA
 
LADIKA, Dejan
   Slovensko - ameriški odnosi : prvih 25 let
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017
a) Slovenija - Odnosi - Združene države Amerike b) meddržavni odnosi c) zunanja politika
 
POSVETOVANJE Prispevki za slovenski nacionalni program (2 ; 2017 ; Ljubljana)
   Prenova Evrope
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017
a) Mednarodni odnosi - Nacionalni interes - Slovenija - Zborniki b) nacionalni programi


 
33 GOSPODARSTVO
 
BOHINC, Rado, 1949-
   Družbena odgovornost
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016
a) Podjetja - Korporativno upravljanje b) Upravljanje - Družbena odgovornost

FERFILA, Bogomil
   Finska : zgodba uravnoteženja med ruskim medvedom in gospodarsko odličnostjo
Demat, 2017
a) Finska - Domoznanstvo b) gospodarstvo c) ekonomska politika d) država blaginje
 
KAVREČIČ, Petra, 1978-
   Turizem v Avstrijskem Primorju : zdravilišča, kopališča in kraške jame (1819-1914)
Založba Univerze na Primorskem, 2017
a) Turizem - Severni Jadran - 1819-1914 b) Istra c) Furlanija d) zdravilišča


 
34 PRAVO
  
BREZOVAR, Nejc
   Prepoved diskriminacije glede na starost
IUS Software, GV založba, 2017
a) Starost - Diskriminacija b) človekove pravice
 
DROBEŽ, Eneja
   Kolektivno varstvo avtorske in sorodnih pravic : novosti v slovenskem in evropskem pravu ter
uveljavljanje zahtevkov v pravdnih postopkih
IUS Software, GV založba, 2017
a) Avtorske pravice - Pravno varstvo - Slovenija
 
HARDT, Petra Christine
   Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2017
a) Založništvo - Avtorske pravice b) avtorsko pravo c) licenčne pogodbe
 
KELSEN, Hans, 1881-1973
   Kaj je pravičnost?
IUS Software, GV Založba, 2016
a) Pravičnost b) Pravo - Filozofija
 
SLOVENIJA. Ustava (1991)
   Ustava Republike Slovenije
IUS Software, GV založba, 2017
a) Slovenija - Ustava - 1991
 
   ZAGOVOR javnosti : med svobodo izražanja in sovražnim govorom
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017
a) Sovražni govor - Zborniki b) Diskriminacija - Sovražni govor - Zborniki
c) Svoboda govora - Zborniki


 

35 JAVNA UPRAVA
  
   IZZIVI demokratične in učinkovite oblasti : izbrani vidiki delovanja avtoritativnih organov
slovenske javne uprave = Challenges of democratic and efficient authority : selected aspects of
Slovenian public administration authoritative bodies' operation
Fakulteta za upravo, 2017
a) Javna uprava - Reorganizacija - Slovenija b)učinkovitost
 

 
37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE
 
JUHANT, Marko
   62 napačnih razlogov : zakaj učitelji v osnovni šoli zahtevajo naloge in
učenje med počitnicami in prazniki?
Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2017
a) Osnovne šole - Pouk b) Učitelji - Pedagoško delo c) Pedagoška psihologija
 
   KOGNITIVNA znanost v šoli za 21. stoletje
Cirius, 2017
a) Izobraževalni sistemi - Kognitivna znanost - Zborniki b) učitelji c) izobraževanje učiteljev

MEDNARODNA strokovna konferenca zaposlenih v vzgoji in izobraževanju (2 ; 2017 ; Ljubljana)
   Promocija zdravja v vzgoji in izobraževanju : zbornik
MiB, 2017
a) Zdravje pri delu - Promocija - Posvetovanja b) Promocija zdravja - Šole - Otroški vrtci - Posvetovanja
 
   RAZSEŽNOSTI sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments
Založba Univerze na Primorskem, 2017
a) Pedagogika - Zborniki b) Pouk - Zborniki c) Učenje - Zborniki d) učno okolje e) inovativnost


 
39 ETNOLOGIJA
  
   KLE se špeglajte : slovenski pregovori
Založba Pivec, 2017
a) Pregovori - Slovenija
 
   STORI to : navodilo za lepo vedenje
Sanje, 2017
a) Bonton - Priročniki b) lepo vedenje c) mladi moški d) družbene navade e) prva polovica 20. st.


 
61 MEDICINA
  
BERTALANIČ, Sonja
   Post in celostna hrana človeka
Društvo Ibis, 2017
a) Prehrana - Zdravje b) Presna hrana c) Post
 
BRACKEN, Ann, psihoterapevtka
   Um, telo, dojenček : [kako s kognitivno vedenjsko terapijo, s pozornostjo in s pravilno
prehrano premagamo stres pri težavah z nosečnostjo]
Vita, 2017
a) Neplodnost - Psihološki vidik b) Neplodnost - Zdravljenje c) stres d) psihoterapija

CORNARO, Luigi, 1464-1566
   Kako živeti sto let : razprave o treznem življenju
Ara, 2017
a) Higiena b) Prehrana c) Staranje - Preprečevanje d) zdravo življenje e) dolgoživost f) zmernost
 
EDEN, Donna
   Mala knjiga energijske medicine : preproste vaje za izboljšanje fizičnega in psihičnega zdravja
Gnostica, 2017
a) Energijska medicina - Priročniki b) fizično zdravje c) psihično zdravje
d) energijsko zdravljenje e) energijske vaje
 
FAST, Julie A.
   Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo : razumevanje in pomoč vašemu partnerju
Chiara, 2017
a) Bipolarna motnja razpoloženja b) Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi

FRANZ, Wilfried Robert
   OPC-temelj človeškega zdravja! : Knjiga ZA-Zdravje PROTI-farmaciji!
AGPR, 2017
a) grozdne peške b) izvleček c) alternativno zdravljenje
 
GASILSKA zveza Slovenije
   Med 15. in 16. kongresom Gasilske zveze Slovenije : zbornik več avtorjev
Gasilska zveza Slovenije, 2013
a) Koren, Anton b) Gasilska zveza Slovenije - 2008-2012 - Zborniki c) gasilske intervencije
 
HILDEGARD von Bingen, svetnica, 1098-1179
   Hildegarda iz Bingna : zeliščno zdravilstvo za zdravje in dobro počutje
Učila International, 2017
a) Naravno zdravljenje b) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki c) fitoterapija                                       
 
KERSNIK Žvab, Ana
   Srčna joga : jogijski priročnik za zdravo srce
Devayani Yoga & Dance Lifestyle, 2017
a) Srce - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki b) Joga - Priročniki c) asane d) mantre e
   
MAIMON, Moses
   Tantra : spolnost za dušo
Debora, 2017
a) Tantrizem - Spolnost
 
PFISTER, Marco
   Bolezen je nekaj drugega! : [uvod v razumevanje petih bioloških zakonov,
ki jih je odkril dr. Ryke Geerd Hamer]
Sanje, 2017
a) Bolezni - Etiologija  
 
POŽLEP, Štefan
   Koloidno srebro : dejstva in zmote
Ara, 2017
a) Koloidno srebro - Lastnosti - Priročniki b) biološka aktivnost c) argirija

RAISER, Ulrike
   Zdravilna moč limone : čudež narave
Družina, 2017
a) Limone - Zdravilnost b) bolezni c) naravno zdravljenje d) domača zdravila e) kozmetični recepti
 

 
62 TEHNIKA
  
KRAUT, Bojan, 1908-1991
   Krautov strojniški priročnik
Buča, 2017
a) Strojništvo - Priročniki
 
   PO sledi Merkurja = Tracing Mercury : Idrija, Almadén
Mestni muzej, 2016
a) Živo srebro - Tehniška dediščina - Idrija b) Živo srebro - Tehniška dediščina - Almadén
 
ŽGAJNAR Gotvajn, Andreja
   Procesi v tehnologijah varstva okolja : navodila za praktikum
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017
a) Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole b) karakterizacija odpadnih vod

 
 
636/639 ŽIVINOREJA. LOV. RIBIŠTVO.
  
BOISELLE, Gabriele
   Svet oslov
Stella, 2014
a) Osli - Fotografski motivi b) pasme c) vzreja d) vedenje e) prehrana

LOVSKA družina (Loka pri Zidanem mostu)
   70 let LD Loka pri Zidanem mostu
Lovska družina, 2016
a) Lovska družina (Loka pri Zidanem mostu) - 1946-2016 - Zborniki b) lovstvo c) lovske družine


 
641 KUHARSKE KNJIGE 
 
GERŠIČ, Miha
   Popolna kuhinja : nasveti, skrivnosti in okusni recepti za fit postavo
Popolna Postava, 2016
a) Hujšanje - Priročniki b) Kuharski recepti c) prehrana d) prehrambene navade

ILICH, Iztok
   99 kuharic z dušo
a) Prehrana - Slovenske knjige - Kuharski recepti b) Kuharske knjige - Zgodovina - Slovenija
 
   JEČMEN = Barley  
Kmečki glas, 2017
a) Kuharski rece
 
   NAJBOLJŠE ribje jedi za vso družino in vse priložnosti
Dedal, 2017
a) Kuharski recepti - Ribe b) Kuharski recepti - Morski sadeži
 
SWEETSER, Wendy
   500 koktajlov
Založba Pivec, 2017
a) pijače b) napitki c) mešanje pijač
 
 

65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 
 
VUKASOVIČ, Tina
   Osnove trženja in strateškega tržnega načrtovanja
Pearson, cop. 2017
a) trženje b) temeljni tržni koncepti c) tržno okolje d) porabniki e) nakupni proces f) tržne raziskave


 
7 UMETNOST 
 
   KONSERVIRANJE knjig in papirja 2 = Book and Paper Conservation 2  
Arhiv Republike Slovenije, 2016
a) Knjige - Konserviranje - Zborniki b) Papir - Konservacija - Zborniki c) Knjižnično gradivo - Restavriranje
 
TRATNIK, Polona
   Umetnost kot intervencija
Sophia, 2016
a) Umetnost - Postkapitalizem - 21.st. b) moderna umetnost

 
73 KIPARSTVO
  
MATE, Urban
   Numizmatika pripoveduje zgodbe
Numizmatično društvo Slovenije, 2016
a) Numizmatika
   
TURK, Ivan, 1930-
   Teoretični temelji ljubiteljske numizmatike
Numizmatično društvo Slovenije, 2013
a) Numizmatika - Teorija 


75 SLIKARSTVO
   
MOHOR, Michel
   Pot slovenskega impresionizma. Del 1, Pot sejalca
Narodna galerija, 2017
a) Grohar, Ivan (1867-1911) b) Slovensko slikarstvo - Impresionizem
 
SIRK, Albert
   Albert Sirk, slikar našega morja : [Narodna galerija, 12. april - 21. maj 2017]
Narodna galerija, 2017
a) Sirk, Albert (1887-1947) - Razstavni katalogi


76 GRAFIKA
  
CONRAD, Didier
   Cezarjev papirus : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino
Graffit, 2017
a) Caesar, Caius Iulius (100-44 pr.n.št.) b) Galci - V mladinskem leposlovju c) stripi
 
SCHULZ, Charles M.
   Mulčki. Dobro je imeti prijatelje
Graffit, 2017
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi
 
SCHULZ, Charles M.
   Mulčki. Te lahko objamem
Graffit, 2017
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi
 
UDERZO, Albert
   Asterix pri Belgih : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino
Graffit, 2017
a) Galci - V mladinskem leposlovju b) Belgija c) humor d) pustolovščine e) stripi 


77 FOTOGRAFIJA
 
MATKO, Matjaž, 1958-
   Secesijske razglednice Kočevja
Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik, 2017
a) Kočevje - Razglednice 


78 GLASBA
  
SNOJ, Jurij, 1953-
   Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017
a) Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. b) Baročna glasba
 
ŽITKO, Duška
   Giuseppe Tartini : [1692-1770] : violinski virtuoz, skladatelj, teoretik
in pedagog svetovnega slovesa
Pomorski muzej = Pirano : Museo del mare "Sergej Mašera", 2017
a) Tartini, Giuseppe (1692-1770) - Biografije b) italijanski skladatelji c) 18.st. 


791.43 FILMSKA UMETNOST
  
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
   Kliči F za film : eseji o filmu, filmarjih in filmariji
UMco, 2017
a) Film - Eseji b) filmski žanri c) filmski režiserji d) filmski motivi e) kinematografija


793/794 DRUŽABNE ZABAVE. PLES. IGRE
  
KRAIGHER, Živa, 1920-2011
   Ko se zgodi ples : zapisi, dokumenti, spomini
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), 2016
a) Moderni ples - Zgodovina - Slovenija b) Moderni ples - Razvoj - Slovenija c) slovenske plesalke


796/799 ŠPORT

 
   IGRIVA atletika : program atletike za otroke
Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2017
a) Atletika - Otroci - Priročniki b) šport c) športna dejavnost d) športna vzgoja

PICKERING, Edward
   Klub rumene majice : kako razmišljajo zmagovalci Dirke po Franciji  
Aktivni mediji, 2017
a) Tour de France (kolesarska dirka) - Zgodovina b) Kolesarstvo - Športna tekmovanja - Francija
 

 
796.5 PLANINARJENJE. ALPINIZEM
 
RAVNIK, Jurij
   Istra in obalni del Kvarnerja : plezalni vodnik = Istria and the coastal
part of Kvarner : climbing topo
Toka Piki, 2017
a) Plezališča - Istra - Kvarner - Vodniki

 

80/81 JEZIKOSLOVJE
  
LEČIČ, Rada
   Slovenščina od A do Ž. 1. del, [Učbenik za začetnike]
Gaya, 2017-
a) Slovenščina - Učbeniki b) slovenščina kot drugi/tuji jezik
 
PERKO, Janja, 1958-
   Slovenščina na ustni maturi 2018 : priročnik
Mladinska knjiga, 2017
a) Književnost - Matura - Priročniki b) Slovenščina - Matura - Priročniki
  
 
82.01/.09 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA
 
LAH, Andrijan
   Slovenski književniki in književnice v komunističnih zaporih
Družina, 2017
a) Komunizem - Slovenija b) Slovenski književniki - 20.st. - Biografije
 
MERCINA, Marija
   Esej na maturi 2018
Mladinska knjiga, 2017
a) Kosmač, Ciril (1910-1980) - "Pomladni dan" - Literarne študije b)
Michaels, Anne (1958-) - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije

SMOTLAK, Maja
   Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2015)
Mladika, 2017
a) Rebula, Alojz (1924-) b) sodobna slovenska književnost c) roman d) književnost Slovencev v Italiji

 
82-1 POEZIJA
  
PAVČEK, Tone, 1928-2011
   Meni je lep ta svet = A me piace questo mondo
ZTT = EST, 2017

 
82-311.2 DRUŽBENI ROMANI
 
BAIXAULI, Manuel, 1963-
   Peto nadstropje
V. B. Z., 2017
 
BERGAMINI, Alexandre, 1968-
   Nekaj divjih rož
Modrijan, 2017
a) Svetovna vojna 1939-1945 b) Judje - Genocid c) Westerbork - Koncentracijsko taborišče
 
BINET, Laurent, 1972-
   Sedma funkcija jezika
Mladinska knjiga, 2017
a) Barthes, Roland (1915-1980) - Smrt - V leposlovju b) Prometne nesreče - Pariz - V leposlovju
 
CAMPBELL, Anna
   Zapeljivčev polnočni poljub
Učila International, 2017

CARLAN, Audrey
   Dekle za en mesec. Julij, avgust, september
Učila International, 2017

CARR, Robyn
   Nova priložnost
Giks ed, 2017
 
CRAWFORD, Francis Marion, 1854-1909
   Corleone : zgodba o Siciliji
Stella, 2016
a) Družina - Sicilija - V leposlovju b) Krvno maščevanje - V leposlovju
 
ČAUŠEVIĆ, Jasmin
   Ljubezen pod jadri : erotično-ljubezenski roman
Zabastra, 2017
 
DELACOURT, Grégoire
   Seznam mojih želja
Društvo Mohorjeva družba, 2017

DICKER, Joël, 1985-
   Knjiga o Baltimorskih
Mladinska knjiga, 2017
a) Pisatelji - ZDA - V leposlovju b) Družinske skrivnosti - V leposlovju
 
FERRARI, Jérôme, 1968-
   Pridiga o padcu Rima
eBesede, 2017
a) Družina - Korzika - 20.st. - V leposlovju b) Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju
 
FORCE, Marie
   Zrela za ljubezen
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Družinske skrivnosti - V leposlovju
 
HIDALGO, Nieves
   Črni angel
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017
a) Plemstvo - Španija - 17.st. - V leposlovju b) Pirati - Karibi - V leposlovju
 
HIGGINS, Fiona
   Mamice
Miš, 2017
a) Materinstvo - Skupine za samopomoč - Avstralija - V leposlovju
 
HOYT, Elizabeth
   Brezsrčni vojvoda
Učila International, 2017

JAMES, Julie, 1974-
   Zgodilo se je nekega poletja
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017
 
JEFFRIES, Sabrina
   Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca
Kiroja, 2017

KARDOŠ, Štefan
   Vse moje Amerike
Litera, 2017
 
KENDA Hussu, Damjana
   Adijo, hotel mama
Forma 7, 2017
a) Mladi moški - Samorealizacija - Slovenija - V leposlovju
 
KOLMANIČ, Karolina
   Pozabljene pomladi : roman
Zavod Volosov hram, 2017
a) Slovenska književnost - Romani
 
KONC Lorenzutti, Nataša
   Bližina daljave
Družina, 2017
a) Življenje na podeželju - Slovenija - 20.st. - V leposlovju b

KUFSTEINER, Andreas
   Srečni doma
Učila International, 2017
 
MALPAS, Jodi Ellen
   Zaščitnik
Učila International, 2017
 
MARIJANAC, Antica
   Metulj brez pomladi : roman
KD "Franc Bogovič", Literarna sekcija Beseda, 2012
 
MARTIN, Charles, 1969-
   Ko črički jokajo
Meander, 2017
a) Kirurgi - ZDA - V leposlovju b) Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju

MATTHEWS, Carole
   Jedilnik ljubiteljic čokolade
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017   
 
MCCARTY, Monica
   Nezgrešljivi Strelica : [deveta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih]
Učila International, 2017

MCEWAN, Ian, 1948-
   Cementni vrt
Cankarjeva založba, 2017

MORIARTY, Liane
   Majhne laži
Učila International, 2017
 
PATRIĆ, A. S.
   Črna skala, belo mesto
Miš, 2017
 
POTOČNIK, Dragan
   Pesem za Sinin džan
Pivec, 2017

PUTNEY, Mary Jo
   Ženin na preizkušnji
Učila International, 2017
 
ROBERTS, Nora
   Zvezde usode
Meander, 2017

RULFO, Juan
   Pedro Páramo
Mladinska knjiga, 2017

SKARLOVNIK, Slavko
   Njuni štirje možje : roman
Primus, 2017

SOSIČ, Sarival
   Starec in jaz
Litera, 2017
 
VÉRANT, Samantha
   Sedem pisem iz Pariza : spomini
Meander, 2017
a) Vérant, Samantha - Avtobiografski romani b) Ženske - Življenjske spremembe - ZDA - V leposlovju
 
VILA-Matas, Enrique, 1948-
   Dublineska
Beletrina, 2017
a) Vila-Matas, Enrique (1948-) - Literarne študije
 
WHARTON, Edith, 1862-1937
   Poletje
LYNX, 2017
 
WINTER, Claudia
   Marelični poljubi
Učila International, 2017

YOUNG, Samantha
   Čisto vsaka stvar
Učila International, 2017

 
82-311.3 AVANTURISTIČNI ROMANI
  
KORUN, Borut
   Zadnji inkovski zaklad
Društvo Mohorjeva družba, 2017
a) Inki - Zakladi - Iskanje - Peru - V leposlovju


82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI

 
AFSHAR, Tessa
   Pravi zaklad
Družina, 2017
a) Plemstvo - Zarote - Perzija - V leposlovju b) svetopisemska zgodovina
 
RIVERS, Francine, 1947-
   Glas v vetru
Družina, 2017
a) Cerkvena zgodovina - V leposlovju b) Rimljani - V leposlovju c) Kristjani - Preganjanje - V leposlovju d

 

82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI
 
ARLIDGE, M. J.
   Ne ljubi me
Učila International, 2017
a) Helen Grace (literarna junakinja)
 
CHILD, Lee
   Osebno
Meander, 2017
a) Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju
 
DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
   Sherlock Holmes. Študija v škrlatnem
Karantanija, 2017
a) Sherlock Holmes (literarni junak) - V leposlovju
 
DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
   Sherlock Holmes. Znamenje štirih
Karantanija, 2017
a) Sherlock Holmes (literarni junak) - V leposlovju

FRELIH, Tone
   Krvavi denar
Studio print, 2017                                       
 
GREEN, Anna Katharine, 1846-1935
   Pogrešana
LYNX, 2017
 
GRISHAM, John
   Na robu zakona
Učila International, 2017

HILTON, L. S.
   Domina
Učila international, 2017

JAMES, Peter, 1948-
   Premalo mrtev : [tretji primer komisarja Roya Gracea]
Učila International, 2017
a) Roy Grace (literarni junak)
 
KING, Stephen, 1947-
   Veliki pohod
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017
a) Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju b) Pohodništvo - Tekmovanja - ZDA - V leposlovju
 
TOMC, Jaka
   720 utripov srca
Manični poet, 2017
a) Kriminalisti - Korupcija - Slovenija - V leposlovju 


82-312.6 AVTOBIOGRAFSKI IN BIOGRAFSKI ROMANI
 
ANDERSSON, Per J.
   O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova
našel svojo veliko ljubezen : resnična zgodba
Učila International, 2017

DOBRACZYŃSKI, Jan
   Očetova senca
Družina, 2017
a) Ioseph, svetnik - Biografski romani b) Svetopisemske osebe - V leposlovju

GANTAR, Ivanka
   V sekundi od angela do hudiča
Literarno društvo RIS, 2017
a) Slovenski ljudski običaji - Cerkljansko - V leposlovju
 
NORTHUP, Solomon, 1808-1863?
   12 let suženj
Stella, 2016
a) Northup, Solomon (1808-1863?) - Avtobiografski romani b) Suženjstvo - Združene države Amerike - 19.st.

RAKOVEC-Felser, Zlatka
   Vražja Liza : čarovnije v zraku
Pivec, 2017
a) Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani
 
ŠEGA, Ivan, 1939-
   Nadučitelj : pripoved o Človeku in njegovem kraju
Kulturno etnološko društvo Maticova etno hiša, 2017
a) Vrbič, Mihajl (1865-1938) - V leposlovju b) Učitelji - Sodražica - V leposlovju82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI
 
FIŠER, Zbyněk, 1930-2007
   Invalidna sorojenca
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017

HODGSON, William Hope, 1877-1918
   Hiša na robu
LYNX, 2017

JOHANSEN, Erika
   Usoda kraljevine Tearling
Učila International, 2017

LEM, Stanisław
   Gospodov glas
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016
a) Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani
 
MATOH, Aleš
   Lovec : roman
Primus, 2017

PETEK Levokov, Milan
   Tako blizu, tako daleč : kratka ZF proza
Zavod Volosov hram, 2017

 
82-32 NOVELE
 
İLHAN, Çiler, 1972-
   Izgnanstvo
Cankarjeva založba, 2017
 
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
   Neznankino pismo
eBesede, 2017
                                             
 
82-7 HUMORESKE
 
FERK, Rajko, 1958-
   Knjiga se ti smeji : afnorizmi
Društvo MAUS, 2016
a) Slovenska književnost - Aforizmi


82-84 ŽIVLJENJSKA PRAVILA 
 
   KNJIGA o dobroti : majhna knjiga, veliko modrih misli
Karantanija, 2017
a) Dobrota - Aforizmi
 
   KNJIGA o življenju : majhna knjiga, veliko modrih misli
Karantanija, 2017
a) Življenje - Aforizmi 


82-94 DNEVNIKI. SPOMINI
  
CHARNEY, Noah
   Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej
Beletrina, 2017
a) Charney, Noah (1979-) - Spomini b) Američani - Slovenija - V leposlovju

GREBENC Sotošek, Tina
   LinA
Zavod Savus, 2017
a) Fetalna smrt - Spomini
 
LINDNORD, Mikael
   Artur : pes, ki je prečkal džunglo, da bi našel dom
UMco, 2017
a) Lindnord, Mikael (1976-) - Spomini b) Ekstremni športi - Tekmovanja - Južna Amerika
c) Psi - Reševanje - V leposlovju d) Odnosi med človekom in živaljo

SLUGA, Rado
   V objemu poti : El Camino
Mladika, 2017

SUŠEC, Slavko
   Spomini norca
Društvo Nova pot dobrote, 2017
a) Duševni bolniki - Spomini
 
ULČAR, Ciril
   Orožje, uši in svoboda
eBesede, 2017
a) Ulčar, Ciril - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini 


82-992 POTOPISI
 
BENCIK, Dare
   Milje v srcu
samozal. D. Bencik, 2016
a) Potopisi
 
FERFILA, Bogomil
   Libanon in Sirija : z vojno in zgodovino povezani državi
Demat, 2017
a) Libanon - Zgodovina b) Sirija - Zgodovina c) potopisi
 
MERTIK, Matej, 1977-
   Vodnik po Francoski Polineziji : zbogom in hvala za spanec v modri potovalki
Kulturni center, 2017


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. VODNIKI

  
   KOSTANJEVICA na Krki : podobe preteklosti = images of the past :
fotografije Franca Rabuseja = photographs of Franc Rabuse
Let, 2016
a) Rabuse, Franc (1879-1968) b) Kostanjevica na Krki - Krajepis - Albumi
 
   SLOVENIJA VII : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva]
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017
a) Slovenija - Geografija - Zborniki b) Slovenija - Ekskurzije - Vodniki 

 

929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE
 
GOLDSTEIN, Ivo
   Tito
Modrijan, 2017
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Komunizem - Jugoslavija c) Biografije
 
OMERZA, Igor
   Boris Pahor : v žrelu Udbe
Mohorjeva, 2017
a) Pahor, Boris (1913-) b) Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991
c) Slovenija - Politične razmere - 1945-1991


TO LITERATURA V TUJEM JEZIKU
 
HAWKINS, Paula
   Into the water
Doubleday, 2017
 
   MADŽARŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico]
Lingea, 2017
a) Madžarščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) madžarščina za turiste
 
   NIZOZEMŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico]
Lingea, 2017
a) Nizozemščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) nizozemščina za turiste

PREŽIHOV Voranc
   Doberdo : la primilita romano de la slovena popolo
Prežihova ustanova, 2016
a) Svetovna vojna 1914-1918 - V leposlovju b) Soška fronta 1915-1917


KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO


S SLIKANICE
 
SALEINA, Thorsten
   Oho, čigav kakec pa je to? : dvigni zavihke
Mladinska knjiga, 2017
a) Feces - Živali - V otroškem leposlovju b) kartonke

C LEPOSLOVJE ZA 1. - 3. RAZRED
 
BRUEL, Nick
   Poredna mucka in striček Pepi
Grlica, 2017
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) fobije c) psi

DORIA, Julia
   Marsovčki na počitnicah
Atelje Doria, 2017
a) vesoljci b) marsovci c) vesolje d) v otroškem leposlovju
 
FORSSÉN Ehrlin, Carl-Johan, 1978-
   O slončici, ki bi rada zaspala : nov način za uspavanje otrok
Mladinska knjiga, 2017
a) Spanje - V otroškem leposlovju b) starši c) vzgoja d) uspavanje e) sprostitev
 
GIBBES, Lesley
   Švrk in reševanje na pasji akademiji
Miš, 2017
a) pogum b) vztrajnost c) šola
 
GOMBAČ, Žiga
   Črno belo
Miš, 2017
a) Predsodki - V otroškem leposlovju b) Strah - V otroškem leposlovju

GRINTOV, Vlasta, 1963-
   Verjemi v svoje sanje : zberi pogum, ne se bati
Alba 2000, 2017
a) živali v domišljiji
 
KARIM, Amer
   Zbiralec podob
Ramos, 2017
a) čarovniki b) pogum c) strah d) v mladinskem leposlovju
 
KORANTER, Sonja
   Ko se Neža zaljubi
Alba 2000, 2017
a) deklice b) 1. maj c) običaji d) prazniki
 
KOZINC, Darinka
   Ptičji pek
Jutro, 2016
a) Peki b) Potice - Priprava - V otroškem leposlovju

MAKAROVIČ, Svetlana
   Pod medvedovim dežnikom
Mladinska knjiga, 2016
a) Medvedi - V otroškem leposlovju b) Sebičnost - V otroškem leposlovju
 
   ROBOCAR Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla
Menart Records, 2017
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju

   ROBOCAR Poli. 2, Novi prijatelji
Menart Records, 2017
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju
 
   ROBOCAR Poli. 3, Tehnični pregled
Menart Records, 2017
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju

   ROBOCAR Poli. 4, Zaupaj prijateljem
Menart Records, 2017
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju
 
STANTON, Beck
   To je žoga
Miš, 2017
a) Napake - V otroškem leposlovju b) humor c) igra d) igranje vlog
 
TELLEGEN, Toon
   Kitov vrt
Miš, 2017


P LEPOSLOVJE ZA 4. - 6. RAZRED
 
 
HROVAT, Uroš
   Smetarski gusar
Karantanija, 2017

KOKALJ, Tatjana, 1956-
   Cirkus treh vetrov
Brin, 2017
a) Brezposelnost - V mladinskem leposlovju b) Cirkus - V mladinskem leposlovju c) družina
 
KOKALJ, Tatjana, 1956-
   Luža v čevlju
Brin, 2017
a) Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju b) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju

MLAKAR, Simon, 1977-
   Peter in čudežni rdeči kos Janez
Miš, 2017

PETEK Levokov, Milan
   Pravljičarna kapitana Maria
eBesede, 2017
a) Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju b) kapitani c) morje
 
RIDDELL, Chris
   Otilija na morju
KUD Sodobnost International, 2017
 
TOLONEN, Tuutikki, 1975-
   Pošastna varuška
Mladinska knjiga, 2017


M LEPOSLOVJE ZA 7. - 9. RAZRED

  
ALEXIE, Sherman, 1966-
   Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom
Mladinska knjiga, 2017
a) Indijanci - Mladostniki - V mladinskem leposlovju b) indijanski rezervati
 
BACH, Tamara
   Ostanki poletja
Družina, 2017
a) Dekleta - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju
 
BRIŠNIK, Iztok
   Zmaj s srcem : mladinski roman
Primus, 2017

FREY, Jana
   Zrak za zajtrk
Grlica, 2017
a) Dekleta - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju b) Anoreksija

HAMILTON, Bethany
   Deskarka z dušo : resnična zgodba o najstnici, ki ji je morski pes odgriznil roko
Družina, 2017
a) Hamilton, Bethany - Avtobiografije b) Deskarji c) Morski psi - Napadi - Posledice
 
VAN Dyne, Edith
   Nečakinje tete Jane med elito
LYNX, 2017
a) Družbena elita - V mladinskem leposlovju b) dekleta c) dostojnost d) kritika e) sestrične


L LJUDSKE PRAVLJICE

 
   MEDVED kosmatinec : najlepše ljudske pravljice, basni in druge zgodbe o medvedih
Karantanija, 2017
a) Medvedi - V otroškem leposlovju b) živali v domišljiji


OSTALO LEPOSLOVJE ZA MLADE (PRAVLJICE, POEZIJA, UGANKE, DRAMATIKA)

GRADNIK, Alojz, 1882-1967
   Narobe svet in druge pesmi za mladino
ZTT = EST, 2017
a) Gradnik, Alojz (1882-1967) - Spremne besede b) poezija c) v otroškem leposlovju
 
JAKOB, Jure
   Skrivni gozd
Miš, 2017
                                                   
  
STROKOVNA LITERATURA ZA MLADE
  
CLAYBOURNE, Anna, 1969-
   Najbolj srčkani pasji mladički
Učila International, 2017
a) Psi - Pasme b) Psi - Mladiči
 
JELLEY, Craig
   Minecraft. Vodnik za ustvarjanje
Egmont, 2017
a) Minecraft (računalniška igra) - Priročniki - Knjige za mladino

KEARNEY, Brendan
   Čudovita živalska pustolovščina : raziskovalna odprava okoli sveta
Narava, 2017
a) Živali - Geografska razširjenost - Knjige za otroke
 
LIPKA-Sztarbałło, Krystyna
   Vprašanja iz kopalnice
KUD Sodobnost International, 2017
a) Osebna higiena - Knjige za otroke b) Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke c) umivanje
 
MILTON, Stephanie
   Minecraft. Vodnik za raziskovanje
Egmont, 2017
a) Minecraft (računalniška igra) - Priročniki - Knjige za mladino 

 

Hitre povezave

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Sevnica
telefon
07 81 40 304
051 457 741
Izposojevališče Krmelj
telefon
07 818 51 82
Izposojevališče Loka
telefon
03 568 45 38
odpiralnicas

Prijava na e-novice

Koledar dogodkov

<< November 2019 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  8  910
13151617
181921222324
252627282930 
COBISS+
facebook gumb